Facebook nyereményjáték szabályzat:

 

A nyereményjátékban résztvevő személyek

A nyereményjátékban részt vehet minden nagykorú természetes személy. A nyereményjátékban résztvevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

Ingyenesség, a nyereményjátékban való részvétel

A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

A nyereményjátékban részt vesz – az első bekezdésben leírt kivételek figyelembe vételével – mindenki, aki 2016. december 21. napjáig „Tetszik” („Like”) kapcsolatot alakít ki a nyereményjátékot hirdető bejegyzéssel.

A nyereményjátékban minden rajongó között kerül kisorsolásra a nyeremény:

1db WALLGO DESIGN Bambuszrúd minikert.

A nyereményjáték 2016. december 21 napjáig tart.

A nyeremény átvételének feltételei

A nyerteseket a megadott e-mail címükre küldött levélben, illetve a Facebookon értesítjük nyereményükről. A nyereményt postán kerül megküldésre a nyertes által megadott címre. A Wallgo Design és Fuderer Tamás nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért. Fuderer Tamás fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt csak és kizárólag a nyerteseknek adja át.

A játékban részt vevők beleegyeznek, hogy a Wallgo Design oldalán nyilvánosan ismerteti a győztesek nevét.

A játékban résztvevők vállalják, hogy nyerés esetén jogosultságukat személyazonosító okirattal igazolják.

A Wallgo Design a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot.

A Szervező jogai

Fuderer Tamás kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt a Wallgo honlapja vagy Facebook oldala neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el.

A szervező fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa.

A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a részvételi szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A szervező a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a részvételi szabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

Adatkezelés

Azáltal, hogy a játékos a nyereményjátékban részt vesz, feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai (név, cím, e-mail cím) a Wallgo Design adatbázisába bekerüljenek, és azokat a Wallgo Design minden további ellenszolgáltatás, és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenysége céljából felhasználhassa – mindaddig, amíg a játékban részt vevő írásban nem tiltja meg a Wallgo Design számára adatainak kezelését, és az erről szóló tiltási nyilatkozatát kézhez nem veszi. Az adatszolgáltatás önkéntes.

Ez promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyeket megad a játékban nem a Facebook, hanem a promóció szervezőjének adatbázisába kerülnek és a jelen Nyereményjáték szabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra.

Információkérés

A játékkal kapcsolatos információk az alábbi e-mail címen kérhető: info@wallgo.hu